پنجشنبه, 10. فروردين 1396 - 21:04

گمانه زنی عجیب یک روزنامه برای استانداری اصفهان

شماره: 378

اسپادانا نیوز:
همیشه بعد از انتخابات مهم ترین موضوع پیش رو انتصابات است و برخی برای این انتصابات کمیته تشکیل می دهند و برخی دیگر به لابی کردن و فشار از پایین و چانه زنی از بالا اعتقاد دارند.

نقش رسانه ها ، گروه های مرجع و یا حتی گروه های فشار در این میان نقشی پر رنگ، جریان ساز و جهت ده می باشد که می تواند باعث تثبیت یک تصمیم و یا نقض آن گردد.
مهمترین مصداق این موضوع در اصفهان که حافظه تاریخی مردم آن را به خوبی به یاد دارد، انتخاب یکی از مسئولان شهری اصفهان در ابتدای دوره دولت نهم به عنوان یکی از وزرای کابینه بود که به رغم اطلاع رسانی وسیع، بنا به مستنداتی که به دست منتخب آن زمان مردم رسید، یک شبه لغو و فرد دیگری جایگزین آن گردید.
حالا با گذشت دو دوره از آن روز ها و تغییر جناحی دولت و انتخاب حسن روحانی به عنوان منتخب یازدهمین دوره ریاست جمهوری، تب گمانه زنی ها مانند گذشته بالا گرفته و همانطور که احتمال می رفت این گمانه زنی ها دامن تعیین استانداران را نیز گرفته و بعد از انتخاب احتمالی وزرا فارغ از رای اعتماد مجلس و تغییر های دقیقه نودی حالا برخی روزنامه ها و جراید به دنبال تعیین استاندار هستند.
هرچند گمانه زنی انتخاب استاندار تا پیش از انتخاب وزیر کشور یک اقدام عامیانه تلقی می شود ، ولی در اصفهان نیز یک روزنامه این کار را انجام داد تا نگاه های بیش از پیشی را متوجه خود سازد.
فارغ از اصل گمانه زنی، فردی را هم که این روزنامه به عنوان استاندار احتمالی اصفهان معرفی نمود، باعث شد تا خیلی زود تعجب چند ساعته مخاطبان به یک لبخند تبدیل گردد و بدون توجه به این گمانه زنی به دنبال ارتباط منطقی میان گودرز و شقایق بگردند.
اما نحوه برخورد برخی از رسانه ها با این موضوع نشان از یک جریان جریان سازی داشت که نه تنها به صندلی سبز استانداری، که به صندلی های رنگین دیگر مناصب دولتی چشم دوخته اند.
درخواست هدفمند برخی رسانه ها از گزینه احتمالی استانداری آن روزنامه محترم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا پذیرفتن پست های وزارت علوم ، کشور و ... باعث شد تا جریان سازی در این زمینه به لابی گری و استفاده ابزاری از رسانه ها مبدل گردد.
برای این منظور باید در پاسخ به این روزنامه محترم گفت گمانه زنی برای انتخاب استاندار اصفهان پیش از انتخاب وزیر کشور یک کار عامیانه و غیر حرفه ای بوده که علامت سئوال های زیادی را برای افراد مطلع نسبت به این عمل ایجاد می کند.
دوم اینکه در دولتی که رئیس منتخب آن بار ها تاکید کرده هنوز هیچ یک از گزینه های حضور در کابینه قطعی نیستند و اگر هم قطعی باشند، اطلاع رسانی نشده و تا آخرین لحظه هم نخواهد شد این اقدامات چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟
سوم اینکه هرچند دولت مدعیست مشی اعتدال را پیش گرفته و در انتخاب افراد نیز این اعتدال را حفظ خواهد کرد، ولی از سوی دیگر منتخب مردم بر این موضوع نیز تاکید داشته که در انتخاب افراد نظر اکثریت را مد نظر قرار خواهد داد و بیان مصرانه این روزنامه بر انتصاب فردی خاص در منصب استانداری اصفهان که از مشترکات کمتری در نظرات و دیدگاه های دولت منتخب دارد ، تنها این پاسخ را در پی دارد که ایکاش رسانه ها منافع مردم را نسبت به منافع اقتصادی خود ارجح می دانستند.

Printer Friendly and PDF